Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutická dílna se zaměřuje na terapeutickou práci s osobami s chronickým duševním onemocněním, osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

Činnosti, které jsou v sociálně terapeutické dílně vykonávány, napomáhají dlouhodobému a pravidelnému podporování rozvoje pracovních návyků i dovedností, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která vede ke zvýšení dosavadní životní úrovně a k sociálnímu začlenění do přirozeného sociálního prostředí. Nabízené aktivity jsou přizpůsobovány přáním a potřebám konkrétních klientů.

Služba je ve všední dny od 8 do 15 hodin poskytována zcela ZDARMA, a to na adresách: Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště a Studentské náměstí 1533, Uherské Hradiště.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 734 267 722 nebo na e-mailu dilna@strediskocesta.cz.

popis realizace poskytování sociální služby

Máte zájem nám finančně pomoci?