Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutická dílna se zaměřuje na terapeutickou práci s osobami s duševním onemocněním od 18 do 65 let. Činnosti, které jsou v sociálně terapeutické dílně vykonávány, napomáhají dlouhodobému a pravidelnému podporování rozvoje pracovních návyků i dovedností, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která vede ke zvýšení dosavadní životní úrovně a k sociálnímu začlenění do přirozeného sociálního prostředí. Nabízené aktivity jsou přizpůsobovány přáním a potřebám konkrétních klientů.

Služba je ve všední dny od 8 do 15 hodin poskytována zcela ZDARMA, a to v sídle střediska (Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště).

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 734 267 722 nebo na e-mailu dilna@strediskocesta.cz.

popis realizace poskytování sociální služby

Máte zájem nám finančně pomoci?