Sociálně terapeutické dílny 

Sociálně terapeutická dílna se zaměřuje na terapeutickou práci s osobami s duševním onemocněním a s osobami s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.

Činnosti, které jsou v sociálně terapeutické dílně vykonávány, napomáhají dlouhodobému a pravidelnému podporování rozvoje pracovních návyků i dovedností, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která vede ke zvýšení dosavadní životní úrovně a k začlenění do přirozeného sociálního prostředí. Nabízené aktivity jsou přizpůsobovány přáním a potřebám konkrétních klientů.

Služba je ve poskytována zcela ZDARMA, a to na adresách:

CÍLOVÁ SKUPINA "OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM" - Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště (pondělí až pátek od 8 do 15 hodin)
Okamžitá kapacita: 7

CÍLOVÁ SKUPINA "OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM" - Studentské náměstí 1533, Uherské Hradiště (pondělí až pátek od 7.30 do 13.30 hodin)
Okamžitá kapacita: 7

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 603 731 670 nebo na e-mailu dilna@strediskocesta.cz.

Pokud chcete vědět, jaké je naše poslání, cíle, zásady a komu službu poskytujeme, klikněte na popis realizace poskytování sociální služby: popis realizace poskytování sociální služby

Máte zájem nám finančně pomoci?