Denní stacionář

Služba denního stacionáře je poskytována osobám se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 40 let. Denní stacionář zajišťuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především jejich zdravotním stavem a potřebou péče druhé osoby. Služba zajišťuje základní potřeby klientů, ale také jejich další rozvoj a posun. Neméně podstatnou skutečností je také to, že jim stacionář umožňuje dostat se z izolace rodinného kruhu do kolektivu svých vrstevníků.

Služba je zpoplatněna a je poskytována ve všední dny od 7.30 do 15 hodin v sídle střediska (Na Stavidle 1266, Uherské Hradiště).

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 603 731 670 nebo na e-mailu stacionar@strediskocesta.cz.

Pokud chcete vědět, jaké je naše poslání, cíle, zásady a komu službu poskytujeme, klikněte na popis realizace poskytování sociální služby: popis realizace poskytování sociální služby

Služba je poskytována za úhradu.

Máte zájem nám finančně pomoci?