Středisko CESTA vzniklo k 1. prosinci 1997. První poskytovanou službou byl Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, který zahájil svůj provoz v lednu roku 1998. O ranou péči byla nabídka služeb střediska rozšířena v lednu roku 2009. Od začátku roku 2016 poskytuje středisko sociální službu Podpora samostatného bydlení osobám s chronickým duševním onemocněním, od července 2017 pak pro tutéž cílovou skupinu službu Sociálně terapeutickou dílnu.

Máte zájem nám finančně pomoci?