raná péče 

Raná péče nabízí podporu, pomoc a provázení v nepříznivé životní situaci rodinám s dítětem/dětmi raného věku 0 - 7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
Služba je poskytována terénní formou (návštěvy v přirozeném sociálním prostředí dítěte) a ambulantní formou přímo ve středisku. Služba je poskytována zdarma.

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na telefonním čísle 737 507 915 případně 604 298 294 nebo na e-mailu rana.pece@strediskocesta.cz.

Pokud chcete vědět, jaké je naše poslání, cíle, zásady a komu službu poskytujeme, klikněte na popis realizace poskytování sociální služby: popis realizace poskytování sociální služby

Máte zájem nám finančně pomoci?