Máte zájem nás podpořit?

Podnikatelé i soukromé osoby mohou přispívat na účet střediska číslo: 3540709399/0800 (Česká spořitelna, a.s.). Svůj příspěvek prosím označte do zprávy pro příjemce slovem „dar“, případně můžete uvést své jméno.

Chcete-li na váš dar vystavit potvrzení, kontaktujte nás na čísle: 604 298 294 nebo na e - mailu: reditelstvi@strediskocesta.cz.

Finančně podpořit můžete středisko i online platbou přímo zde na webových stránkách, prostřednictvím červeného tlačítka „Chci darovat“ v horní liště. V tomto případě obdržíte potvrzení o daru přímo do vaší e-mailové schránky.

Hodnotu daru (od 1 000 Kč - fyzické osoby, od 2 000 Kč - právnické osoby) lze odečíst od základů daně, a to v souladu s § 15, odst. 1, resp. s § 20, odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění.

Kontaktujte nás prosím i v případě, chcete-li nás podpořit formou poskytnutí služby, pronájmu našich prostor, věcným darem, dobrovolnickou pomocí apod. 

Středisko lze případně podpořit i formou odkazu v závěti. V posledních deseti letech dostaly neziskové organizace v České republice v těchto odkazech více než 150 milionů korun, přičemž mezi nimi byla i některá diakonická střediska. Více informací můžete najít na webových stránkách Závěť pomáhá.

Za jakoukoliv vaši pomoc velmi děkujeme!

Máte zájem nám finančně pomoci?