Máte-li zájem nám finančně pomoci, můžete tak učinit těmito způsoby:

Podnikatelé i soukromé osoby mohou přispívat na účet střediska číslo: 3540709399/0800 (Česká spořitelna, a.s.). V tomto případě je však třeba nejdříve se střediskem uzavřít darovací smlouvu.

V případě vašeho příspěvku nás proto prosím kontaktujte na čísle: 604 298 294 nebo na e-mailu: reditelstvi@strediskocesta.cz, abychom mohli tuto darovací smlouvu sepsat. Na těchto kontaktech lze požádat i o vystavení potvrzení o daru.

Dary od 1 000 Kč (fyzické osoby) a od 2 000 Kč (právnické osoby) je možno odečíst od základu daně.

Kontaktujte nás prosím i v případě, chcete-li nás podpořit formou poskytnutí služby, pronájmu našich prostor, věcným darem, dobrovolnickou pomocí apod. 

Středisko lze případně podpořit i formou odkazu v závěti. V posledních deseti letech dostaly neziskové organizace v České republice v těchto odkazech více než 150 milionů korun, přičemž mezi nimi byla i některá diakonická střediska. Více informací můžete najít na webových stránkách Závěť pomáhá.

 

Za jakoukoliv vaši pomoc velmi děkujeme!

Máte zájem nám finančně pomoci?