poskytované služby

  • Denní stacionář - pro osoby se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 40 let 
  • Podpora samostatného bydlení - pro osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením ve věku od 19 do 80 let
  • Raná péče - pro rodiny s dítětem/dětmi ve věku 0-7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodiny s dítětem/dětmi jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu
  • Sociálně terapeutická dílna - pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let

Máte zájem nám finančně pomoci?