Historie střediska

ROK 1998

5. ledna                 
Slavnostní otevření střediska ve sborovém domě ČCE na ulici Jana Blahoslava . Prozatím 8 klientů a 4 zaměstnanci (včetně ředitelky a zakladatelky střediska paní Anastázie Majíčkové). V čele střediska stojí sedmičlenné představenstvo (1. předseda Ing. Luděk Kouřil).

24. ledna
Historicky první akce s názvem Den otevřených dveří 

ROK 1999

25. února
První velký benefiční koncert v Galerii Slováckého muzea spojený s dražbou (vystoupil: Hradišťan a herci Slováckého divadla)

Září
Otevření Poradny rané péče

9. prosince
Stěhování do nových prostor v budově bývalé mateřské školy v ulici Na Stavidle. Prostory městem UH pronajaty za symbolickou jednu korunu ročně. Rekonstrukce prostor trvala 2 měsíce. Celková částka na rekonstrukci: 600 000,- Kč.

ROK 2000

4. září
Otevření Pomocné třídy s rehabilitačním program (formou odloučeného pracoviště Speciální základní školy UH) 

ROK 2002

Průběh roku
Rekonstrukce celého topného systému ve všech podlažích budovy 

ROK 2004

28. května
Návštěva Václava Krásy – předsedy Národní rady zdravotně postižených ČR 

ROK 2005

Průběh roku

Středisko se aktivně zapojuje do procesu Komunitní plánování sociálních služeb v UH. 

13. srpna
Benefiční fotbal na hřišti v Sadech (1. FC Radiožurnál /fotbalový tým osobností/ versus Hoffmannovo divadlo)

Prosinec
První sbírka v hypermarketu TESCO (výtěžek 85 000,- Kč)

ROK 2006

6. září
Na radnici podepsána smlouva o odkupu budovy od Města UH

13. října
Slavnostní otevření nového výtahu (budova se stává bezbariérovou) a altánku na zahradě střediska 

ROK 2007

10. března
První Kloboukový bál v Redutě  

Srpen
Uspořádání první sbírky pro Diakonii Broumov

12. října
Slavností otevření nové relaxační místnosti pro tzv. Snoezelen terapii

2. listopadu
Benefiční divadelní představení Postel plná cizinců (v podání herců ze seriálu Velmi křehké vztahy) 

ROK 2008

Leden
Výměna podlahové krytiny ve stacionáři 

17. května
Historicky první akce s názvem Srdce pro Diakonii konaná u příležitosti 10. narozenin střediska – dobročinná aukce uměleckých děl, archivních vín a atrakcí ze světa celebriti konaná na golfovém hřišti v O. N. Vsi vynesla středisku částku 135 000 korun

2. června
Slavnost s názvem POZNEJTE NAŠI CESTU konaná u příležitosti 10. narozenin střediska na zahradě sborového domu ČCE

6. října
Benefiční divadelní představení 1 + 1 = 3 (výtěžek 86 200 korun)

23. listopadu
Benefiční vánoční komorní koncert kapely Čechomor (Slovácké divadlo)

10. prosince
Účast střediska v generální stávce sociálních služeb s názvem BED IN 

ROK 2009

1. ledna
Otevřena Poradna rané péče

5. února
Den otevřených dveří

Květen
II. dobročinná dražba obrazů a vín (výtěžek: 108 000 korun)

Benefiční divadelní představení Když kočky nejsou doma

17. prosince
Slavnostně předáno nové zastřešení vchodu do budovy sídla střediska

ROK 2010 

6. ledna
Benefiční tříkrálový komorní koncert kapely Čechomor

28. května
První muzikoterapeutický koncert s názvem Zázraky světa (host a moderátor: Leona Machálková)

24. září
První benefiční módní přehlídka a názvem Hvězdy a móda v podání známých osobnosti (výtěžek: 30 000 korun)

ROK 2011

Duben
Relaxační víkend klientů rané péče v Hotelu Šarovec

Květen
Vysazování nové bylinkové zahrádky

Září
Výstavba nového bezbariérového přístupu

Říjen
První Besedování u vína spojené a aukcí vín

ROK 2012

Květen
Benefiční ALTECH CUP – turnaj hvězd v malé kopané (5 „domácích týmů“ z řad slováckých firem + mužstvo sestavené z fotbalistů 1.FC Slovácko + tým REAL TOP PRAHA sdružující herce, zpěváky, sportovce a další hvězdy) vynesl středisku částku zhruba 60 000,- Kč

Červen
Celodenní prezentační akce střediska CESTA na Masarykově náměstí

Červenec
Částku 16 666,- Kč přinesly středisku plyšové hračky vydražené v rámci akce Slovácké léto 2012

Srpen
Společný benefiční koncert kapely Čechomor a CM Martina Hrbáče podpořil středisko CESTA částkou 30 000,- Kč

Září
Zakoupení mobilního zvedáku v hodnotě zhruba 50 000,- Kč

Říjen
Netradiční instalace v rámci kampaně OTEVŘENO SENIORŮM na celkem třech místech v Uherském Hradišti a Kunovicích pod heslem „Musí být okradeni, musí se ztratit, abychom si jich všimli?“ 

Listopad
Ředitelka střediska na studijní cestě v USA

ROK 2013

Leden
Akce Dobytí Severního pólu na zahradě střediska

Únor
Den otevřených dveří

Březen
VII. Kloboukový bál

Duben
Jarní setkání rodin rané péče

Sbírka šatstva a dalších potřebných věcí pro Diakonii Broumov

Květen  
Benefiční divadelní představení Ubohý Cyrano v podání DOCELA VELKÉHO DIVADLA LITVÍNOV v hlavní roli s Davidem Suchařípou

Setkání rodin v rané péči s logopedkou (nácvik práce s komunikačními tabulkami)

Oslava 15. narozeni střediska ve farním domě sboru ČCE

Benefiční muzikoterapeutický koncert Zázraky světa (účast klientů střediska)

Červen
Účast střediska na Burze poskytovatelů sociálních služeb

Návštěva klientů denního stacionáře divadelního představení v podání sokolského loutkového divadla

Červenec
Benefiční akce Slováckého léta vynesly středisku částku 27 777 korun.

Říjen
Podzimní víkendové setkání rodin rané péče

Listopad
Benefiční módní přehlídka HVĚZDY A MÓDA poprvé konaná na Panském dvoře v Kunovicích

Prosinec
Benefiční bazárek hraček a dalších dětských potřeb uspořádaný v sídle střediska (ve spolupráci se Slováckým deníkem)

Benefiční vánoční koncert v podání CM Stanislava Gabriela a Hradišťánku (ve spolupráci s Oblastní charitou)

ROK 2014

Březen
VIII. Kloboukový bál

Květen
Benefiční divadelní představení PÁTÁ DOHODA s Jaroslavem Duškem

Srpen
Dobrovolnický den zaměstnanců Tažírny ve Staré Městě

Září
Účast vedení střediska v Myslibořicích na oslavách 25. výroční obnovení činnosti Diakonie ČCE

Listopad
5. ročník benefiční módní přehlídky s názvem HVĚZDY A MÓDA

Prosinec
Benefiční vánoční koncert v podání CM Kunovjan (s Oblastní charitou UH)

ROK 2015

Únor
IX. benefiční Kloboukový bál

Květen
Předání daru od 1. FC Slovácko a Korunky Luhačovice ve výši 30 000 Kč

Červen
Výlet zaměstnanců střediska, jeho klientů a rodinných příslušníků do Boršic

Říjen
Benefiční koncert kapely ČECHMOR

Listopad
Víkendové setkání klientů rané péče na téma Bubnování dětí a rodičů

Prosinec
Divadelní představení klientů denního stacionáře s názvem Jak krtek ke dvanácti kalhotkám přišel

ROK 2016

Leden
Otevření nové služby Podpora samostatného bydlení určené osobám s duševním onemocněním

Únor
Jubilejní desátý a poslední Kloboukový bál

Květen
Den otevřených dveří

Září
Benefiční divadelní představení Caveman

Říjen
Historicky první benefiční běh pro středisko s názvem "2 míle pro Diakonii"

Listopad
Zapojení střediska do akce Týden rané péče

ROK 2017

Únor
Návštěva ministryně práce a sociálních věci Michaely Marksové

Duben
Benefiční běh Dvě míle pro Diakonie (+ další v říjnu)

Červenec
Otevření Sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševním onemocněním

Září
Benefiční divadelní představení s Milošem Knorem

Říjen
Den otevřených dveří

Prosinec
Benefiční koncert s CM Ohnica pořádaný ve spolupráci s Oblastní charitou Uherské Hradiště

ROK 2018

Květen
Benefiční běh "2 míle pro Diakonii" ve sportparku Rybníček 

Červen
Účast střediska na Burze poskytovatelů sociálních služeb

Srpen - září
Rekonstrukce prostor sociálně terapeutické dílny

Září
Oslava dvacátých narozenin střediska

ROK 2019

Únor

Účast na Výstavě poskytovatelů sociálních služeb v Kině Hvězda

Duben  

Benefiční divadelní představení Čtyři dohody v podání Jaroslava Duška

Květen

Benefiční běh "Dvě míle pro Diakonii"

Červen

Účast na Burze poskytovatelů sociálních služeb

Září/říjen

Zapojení do projektu Pleteme město

Říjen

Zapojení do akce Dny pro duševní zdraví

 

 

Máte zájem nám finančně pomoci?