Získali jsme 55 495 korun z vánoční sbírky

3. ledna 2022

Předvánoční, charitativně zaměřená veřejná sbírka v Uherském Hradišti funguje nepřetržitě už 18 let. V letošním roce byl výtěžek sbírky určen pro středisko CESTA.

Díky štědrosti dárců, kteří přispívali do kasičky pod vánočním stromem na Masarykově náměstí a několika dalších místech, jsme si mohli připsat na účet 55 495 korun.

Tato částka výrazně napomůže tomu, abychom našim klientům v sociálně terapeutické dílně mohli pořídit vypalovací pec, kterou si velmi přejí a pomůže jim v dalším rozvoji jejich dovedností.

Ze srdce děkujeme všem dárcům, velmi si jejich pomoci vážíme.

Získali jsme 55 495 korun z vánoční sbírky
3. ledna 2022 - Získali jsme 55 495 korun z vánoční sbírky

Máte zájem nám finančně pomoci?