Sociálně terapeutická dílna oslavila 4. narozeniny, pomohla desítkám klientů

3. června 2021

Je to už čtyři roky, co Diakonie ČCE – středisko CESTA v Uherském Hradišti otevřela službu s názvem sociálně terapeutická dílna. Za tu dobu jí prošly desítky klientů, kteří se v ní učí rozvíjet pracovní návyky.

Koncem května si klienti a zaměstnanci střediska CESTA připomněli výročí komorní oslavou na zahradě střediska. „Setkali jsme se se současnými, ale i bývalými klienty dílny, navštívil nás i evangelický farář pan Michal Vogl. Klienti připravili skvělé občerstvení a zazpívali jsme si s kytarou,“ popsala atmosféru slavnostního dne vedoucí sociálně terapeutické dílny Michaela Bobková.

Naučit se samostatnosti a najít si práci

Klientkou sociálně terapeutické dílny je už několik let i paní Naďa. „Práce v dílně mi pomohla najít zaměstnání, které mě baví. Naučila jsem se především trpělivosti a samostatnosti. V dílně mi pracovníci pomohli s přípravou na pohovor, co říct, jak se vhodně obléct, na co se zeptat. Díky dílně se mi také zlepšil můj psychický stav, výkyvy nejsou tak velké. Jsem jistější ve věcech, které jsem dříve vůbec nezvládala. Teď žiju hezký život,“ dodává.  

Dílna původně sídlila pouze ve středisku CESTA v ulici Na Stavidle, na počátku roku 2020 přibyla i druhá, v Kasárnách. Zaměřují se na různé klienty – jedna na osoby s duševním onemocněním, druhá na osoby s mentálním a kombinovaným postižením. „Toto rozdělení nám umožňuje lépe se zaměřit na potřeby jednotlivých cílových skupin a přistupovat k nim individuálně,“ vysvětluje Michaela Bobková. V průběhu čtyř let už dílnu navštěvovalo přes 40 klientů z celého regionu.

Sociálně terapeutická dílna oslavila 4. narozeniny, pomohla desítkám klientů
3. června 2021 - Sociálně terapeutická dílna oslavila 4. narozeniny, pomohla desítkám klientů

Sociálně terapeutická dílna se zaměřuje na terapeutickou práci s osobami s duševním onemocněním, osobám s mentálním postižením a osobám s kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let.
Činnosti, které jsou v sociálně terapeutické dílně vykonávány, napomáhají dlouhodobému 
a pravidelnému podporování rozvoje pracovních návyků i dovedností, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která vede ke zvýšení dosavadní životní úrovně a k sociálnímu začlenění do přirozeného sociálního prostředí. Nabízené aktivity jsou přizpůsobovány přáním a potřebám konkrétních klientů. 

Službu středisko poskytuje zdarma. Veškeré informace najdou zájemci na tomto webu nebo na telefonním čísle 734 267 722. 

Máte zájem nám finančně pomoci?