Projekt Střediska CESTA ve „Dni dobročinnosti“ Zlínského kraje

19. října 2021

Hlasujte pro středisko CESTA v programu „Den dobročinnosti“ ve Zlínském kraji!

Od pondělí 18. října je otevřeno hlasování na webu Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje a středisko CESTA najdete pod číslem 23. 

Pro pracovníky terénní služby Podpora samostatného bydlení bychom rádi zakoupili dvě jízdní kola. Ta by výrazně přispěla ke zvýšení efektivity jejich práce (přesunu mezi klienty) a zároveň bychom tak přispěli k ekologické dopravě. 

Za každý váš hlas na webu http://www.annozk.cz děkujeme!

Den Dobročinnosti  realizuje Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje za podpory Zlínského kraje, Magistrátu města Zlín, Krajské hospodářské komory, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a podnikatelů

PROJEKT STŘEDISKA CESTA VE „DNI DOBROČINNOSTI“ ZLÍNSKÉHO KRAJE
19. října 2021 - Projekt Střediska CESTA ve „Dni dobročinnosti“ Zlínského kraje

Máte zájem nám finančně pomoci?