Máme v pronájmu nové byty pro klienty

19. srpna 2019

Dostali jsme do pronájmu 2 byty na sídlišti Štěpnice, jejichž vlastníkem je Město Uherské Hradiště. Do nich v současné době přesidlují dva klienti z Chráněného bydlení provozovaného Sociálními službami UH.

Máme v pronájmu nové byty pro klienty
19. srpna 2019 - Máme v pronájmu nové byty pro klienty

Jedné klientce je už nyní poskytována i služba Podpora samostatného bydlení, u druhého klienta jednání probíhají. I u této služby, stejně jako u převzetí sociálně terapeutické dílny, došlo k rozšíření cílové skupiny o osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

V současné době tak má středisko v pronájmu celkem 4 byty (3 ve Štěpnicích a 1 v Mařaticích), v nichž bydlí celkem 7 lidí.

Máte zájem nám finančně pomoci?