Koncert v kostele vykouzlil vánoční atmosféru a podpořil sociální služby

27. prosince 2018

První svátek vánoční se už téměř 20 let nese v kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti v duchu benefičních koncertů. Ani letošek nebyl výjimkou. Tentokrát si mohli návštěvníci vychutnat krásnou, především barokní hudbu.Celý koncert zakončily koledy společně zpívané všemi účinkujícími i návštěvníky koncertu. Ze vstupného nakonec obě pořádající organizace získaly bezmála 17 tisíc korun. Ty podpoří jejich sociální služby.

Koncert v kostele vykouzlil vánoční atmosféru a podpořil sociální služby
27. prosince 2018 - Koncert v kostele vykouzlil vánoční atmosféru a podpořil sociální služby

Pořadateli koncertu byli Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko CESTA Uherské Hradiště spolu s Oblastní charitou Uherské Hradiště. Zahájil jej koncertní mistr Jiří Pospíchal s doprovodem varhaníka Stanislava Halody krásnou Sonátou D dur Georga Friedricha Händela.

Poté Jiří Poslíchal spolu se svým Quintetem provedli Suitu E italského autora Fortunata Chelleriho. Smíšený pěvecký sbor Svatopluk zvolil Brixiho kus Missa Pastoralis.

Koncert získal i ekumenický rozměr, když se mluveného slova ujal farář sboru Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti Michal Vogl. Návštěvníci si z jeho úst vyslechli vánoční příběh o narození Ježíše.

Máte zájem nám finančně pomoci?