Den otevřených dveří: 20 let Diakonie v Uherském Hradišti

18. srpna 2018

V tomto roce si připomínáme 20 let od založení Diakonie ČCE – střediska CESTA
v Uherském Hradišti. Při této příležitosti pořádáme den otevřených dveří pro všechny
případné zájemce o naše služby, ale i pro širokou veřejnost, kterou zajímá naše činnost.

Začátkem roku 1998 bylo slavnostně otevřeno středisko ve sborovém domě ČCE na ulici
Jana Blahoslava. Diakonie začínala s 8 klienty a 4 zaměstnanci včetně ředitelky a
zakladatelky střediska paní Anastázie Majíčkové. V čele střediska stálo sedmičlenné
představenstvo, 1. Předsedou se stal Ing. Luděk Kouřil.

V průběhu dalších 20 let středisko CESTA otevřelo další tři služby a poskytlo pomoc
desítkám klientů a jejich rodin.

Více o historii střediska CESTA se dozvíte zde: http://www.strediskocesta.cz/o-
stredisku-cesta/historie-strediska/ nebo právě na dni otevřených dveří.

Den otevřených dveří: 20 let Diakonie v Uherském Hradišti
18. srpna 2018 - Den otevřených dveří: 20 let Diakonie v Uherském Hradišti

Máte zájem nám finančně pomoci?