Chystáme se na novou službu

13. srpna 2019

Od ledna 2020 přebíráme sociálně terapeutickou dílnu, kterou v současné době provozují Sociální služby UH a která sídlí v bývalých kasárnách v Uherském Hradišti. Tam zůstane i její detašované pracoviště.

Chystáme se na novou službu
13. srpna 2019 - Chystáme se na novou službu

Dílna bude sloučena s naší sociálně terapeutickou dílnou a kapacita tak bude navýšena na
celkem 14 klientů. U naší dílny tak dojde k rozšíření cílové skupiny o osoby s mentálním
postižením.

Máte zájem nám finančně pomoci?