Beseda s logopedkou

20. září 2019

V úterý 25. června 2019 proběhla pro klienty Rané péče střediska CESTA beseda s logopedkou Mgr. Lucií Šťastnou. Paní logopedka seznámila rodiče s vývojovými fázemi řeči, předvedla  názorné ukázky možností práce s dítětem v domácím prostředí a poradila, kdy je ta správná doba navštívit logopedickou poradnu.

Rodiče projevili zájem i o přinesené pomůcky, knížky a hry, pomocí nichž mohou zábavnou formou rozvíjet řeč, slovní zásobu a sluchové a zrakové vnímání.

Beseda s logopedkou
20. září 2019 - Beseda s logopedkou

Raná péče nabízí podporu, pomoc a provázení v nepříznivé životní situaci rodinám s dítětem/dětmi raného věku 0 - 7 let se zdravotním postižením (mentálním, pohybovým nebo kombinovaným) a rodinám s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Služba je poskytována terénní formou (návštěvy v přirozeném sociálním prostředí dítěte) a ambulantní formou přímo ve středisku. Služba je poskytována zdarma.

Máte zájem nám finančně pomoci?